โปรดเกล้าฯผู้ว่านำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย

โปรดเกล้าฯผู้ว่านำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย

430

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญสิ่งของและเงินพระราชทาน ไปมอบให้แก่ นายกิ ศิริโยธา อายุ 63 ปี ,นางเฉลียว ศิริโยธา อายุ 61 ปี และนางสาวชลธิชา ศิริโยธา อายุ 17 ปี ซึ่งเป็น ปู่ ย่า และหลาน หลังจากบ้านที่อาศัยอยู่ เลขที่ 12/4 หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ทำให้บ้านไม้สองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ที่อาศัยอยู่ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี หน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวด้วย ส่วนด้านที่อยู่อาศัย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.อุทัย
Comments
Loading...