ผู้ว่าน่านลงพื้นที่สั่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดือดร้อน

ผู้ว่าน่านลงพื้นที่สั่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดือดร้อน

648

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ขณะที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแล้ว ด้าน สวท.น่าน ล้มผังรายการจัดทำรายการพิเศษเป็นช่องทางสื่อสารกับชาวบ้าน ไปจนกว่าสถานการณ์คืนกลับสู่ภาวะปกติ

จากเหตุฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา จนเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่าน และที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยระดับน้ำลำน้ำสาขาต่างๆและแม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่คืนที่ผ่านมา 

เมื่อเวลา18.00 น. จากการตรวจสอบระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำ N1 ป่าไม้จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน วัดได้ทรงตัวอยู่ที่ ระดับ 8.32 เมตร ซึ่งระดับน้ำทรงตัวและเริ่มลดลงบ้างเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน 2-3 วันนี้ 

จังหวัดน่าน ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยขนของขึ้นที่สูง เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำที่อาจเข้าท่วมในบางพื้นที่ได้ 

โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่าน และที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบเนื่องจากระดับน้ำที่สูง จึงส่งผลให้มีน้ำเข้าท่วมบางพื้นที่ โดยจังหวัดน่านได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ทั้งกำลังหน่วยทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เร่งบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อนำไปปิดกั้นช่องทางน้ำ จัดเตรียมจุดบริการประชาชน จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่มอุปโภค บริโภค ขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่อยู่ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายน้ำออก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชน และให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ได้ล้มผังรายการเพื่อจัดรายการพิเศษเฉพาะกิจ อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นมา โดยร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน และการส่งกระจายข่าวไปยังหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือจากสถานการณ์น้ำ เช่น เตรียมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง การระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและเป็นช่องทางการสื่อสารในการแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือจากทางราชการ ทั้งนี้จะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.เขต3
Comments
Loading...