องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่ฮ่องสอน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่ฮ่องสอน

584

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวันที่ 3 ในช่วงเช้าองคมนตรี เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พร้อมด้วยข้าราชการและราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ป่าสักนวมินทรราชินี” เพื่อบำเพ็ญกุศลให้ผู้ปฎิบัติงานและราษฎรในพื้นที่ ณ วัดห้วยซลอบ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางไปประกอบพิธีเปิดจุดสกัดสหัสบุญญาวิวัฒน์ 2 ห้วยซลอบ

พร้อมกับมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานพิทักษ์ป่า ที่ได้ทำหน้าที่สนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ที่ทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี 2554 และได้พระราชทานผืนป่าสักแห่งนี้ว่า “ป่าสักนวมินทรราชินี” ในโอกาสนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่สามารถอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้สักได้ถึง 60,000 ไร่ อีกทั้งยังพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่ชื่อว่า “ว่านแผ่นดินเย็นนวลงาม’ และผีเสื้อทั้งกลางวันและกลางคืน ที่มีหลากหลายชนิดในพื้นที่แห่งนี้


ต่อมาได้เดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการพื้นท่ีที่ 2 กลุ่มบ้านห้วยซลอบ เพื่อชมพื้นที่โครงการฯ และ บำรุงต้นไม้ต้นกระพี้จั่นได้ปลูกไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่จากทุกภาคส่วนที่ร่วมใจร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสมดังประราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...