โปรดเกล้าฯองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

โปรดเกล้าฯองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

422

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โอกาสนี้ ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระพุทธนรสีห์ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสน มีลักษณะงดงาม ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมใจถวาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มาตั้งบูชาในท้องพระโรง วังวรดิฐ เมื่อปี 2441 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่ท้องพระโรง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเจ้านายฝ่ายเหนือ จึงพร้อมใจขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และได้ทรงขนานพระนามถวายว่า “พระพุทธนรสีห์” และได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

องคมนตรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนรสีห์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 195 รูป สวดมาติกาจบ องคมนตรี ทอดผ้าไตร 10 รูป นอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ 195 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ องคมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...