ทหารนำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอ.แม่จัน

ทหารนำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอ.แม่จัน

505

พันเอก ไมตรี ศรีสันเทียะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน บ้านม่วงคำ หมู่ 13 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ภายหลังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รายงานแจ้งว่ามีพนังกั้นน้ำแม่น้ำคำ บ้านม่วงคำ หมู่ 13 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน แตก เบื้องต้นกำลังพลทหารพรานได้ทำการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

 

แม่น้ำจันได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บ้านม่วงคำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำหรับความเสียหายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

 

80%
Awesome
  • Design
Source ทัพสาม
Comments
Loading...