สมเด็จพระเทพเสด็จทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย

สมเด็จพระเทพเสด็จทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย

644

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตร “การแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” พุทธศักราช 2561

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการครูอาวุโสฯ และการแสดงดนตรีไทยโดยวงครูอาวุโส และวงลูกศิษย์ครูอาวุโส
โดยรายการแสดงชุดสุดท้าย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงระนาดเอกและทรงขับร้องเพลงนางครวญ (เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

80%
Awesome
  • Design
Source กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Comments
Loading...