แถลงการณ์สำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จฯประทับรพ.จุฬา

แถลงการณ์สำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จฯประทับรพ.จุฬา

527

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา หลังแพทย์พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ และได้ถวายพระโอสถแล้ว ทรงรู้พระองค์ดี พระปรอทลดลง ทรงพระกรรสะลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่ออีกระยะหนึ่ง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...