ปภ.แนะเทคนิคขับรถรับมือเส้นทางน้ำท่วมดินถล่ม

ปภ.แนะเทคนิคขับรถรับมือเส้นทางน้ำท่วมดินถล่ม

467

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคการขับรถ ผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝน หากน้ำท่วมระดับผิวถนน ควรขับรถให้ช้าที่สุด หากน้ำท่วมสูงกว่าท้องรถควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น กรณีเป็นเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ รวมถึงสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมริมถนน หากดินถล่มหรือถนนทรุดตัว ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย ห้ามฝืนขับรถไปต่อ เพราะดินอาจทรุดตัวมากขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายได้

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยการขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่น และมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะเส้นทางลาดชันที่อยู่ตามแนวเขา มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มปิดทับเส้นทาง ก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอแนะวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ เส้นทางที่มีน้ำท่วมผิวถนน ควรขับรถให้ช้าที่สุด รักษาความเร็วในระดับสม่ำเสมอ ไม่เร่งเครื่อง และลดความเร็วกะทันหัน พร้อมปิดเครื่องปรับอากาศ เลือกใช้ช่องทางที่มีน้ำท่วมในระดับต่ำ โดยขับรถไปตามแนวการขับขี่ของรถคันหน้า เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทาง เส้นทางที่มีน้ำท่วมระดับสูงกว่าท้องรถ ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าว เพราะนอกจากจะทำให้รถได้รับความเสียหายแล้ว อาจถูกน้ำพัดออกนอกเส้นทาง ก่อให้เกิดอันตรายได้ เส้นทางเสี่ยงดินถล่มปิดทับเส้นทาง ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

 

ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ขับรถชิดขอบถนน หรือไหล่ทางมากเกินไป เพื่อป้องกันก้อนหินหล่นใส่รถ หรือดินถล่มปิดทับเส้นทาง สังเกต ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมริมถนน หากระดับน้ำในร่องน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีเดียวกับสีดินภูเขา มีร่องรอยดินสไลด์ตามไหล่ทาง มีเสียงดินโคลนถล่ม ให้จอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัย

 

ห้ามฝืนขับรถออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพราะอาจมีดินถล่มปิดทับเส้นทาง เส้นทางที่มีดินถล่มหรือถนนทรุดตัว หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ห้ามฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่เกิดดินถล่ม เพราะดินอาจทรุดตัวมากขึ้น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์ต่างๆ ในเบื้องต้น จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...