สมเด็จพระเทพเสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรี

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรี

617

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทอดพระเนตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

 

มณฑลทหารบกที่ 32 ได้ขยายพื้นที่โครงการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนและขยายแนวคิดไปสู่หน่วยทหารอื่น ๆ ในค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมุ่งหวังให้กำลังพลเป็นแกนนำในการทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ จึงได้ปรับพื้นที่บริเวณโครงการแก้มลิงให้เป็นพื้นที่กสิกรรมแบบครบวงจร มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา ได้ทดลองเลี้ยงกบนา 3 รูปแบบ คือ เลี้ยงในบ่อกระชัง, บ่อซีเมนต์ และเลี้ยงแบบรีสอร์ตธรรมชาติ ซึ่งการเลี้ยงแบบรีสอร์ตธรรมชาติได้ผลดีทำให้กบโตเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการผสมพันธุ์ เพื่อช่วยให้กบขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรายได้จากการจำหน่ายเดือนละ 3,000-5,000 บาท, กิจกรรมปลูกผักตามวิถีศรีเขลางค์นคร ปลูกผัก พื้นเมืองที่มีมากในพื้นที่ โดยเฉพาะผักที่เป็นเครื่องเคียงรับประทานกับลาบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง แบ่งการปลูกเป็น 7 โซน มีผัก 54 ชนิด อาทิ ผักแปม ดีปลากั้ง ตะไคร้ และผักไผ่ ผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งให้กับโรงเลี้ยง และร้านลาบในพื้นที่โดยรอบค่ายฯ และใกล้เคียง

เพื่อสร้างรายได้ให้กับกำลังพล, ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่กำลังพลในพื้นที่โครงการฯ ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร, การเพาะเห็ดลมจากขอนไม้, การเลี้ยงไส้เดือน, การเพาะเห็ดโคนน้อย และการทำน้ำหมักกำจัดและไล่แมลง

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...