สมเด็จพระเทพเสด็จฯพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

สมเด็จพระเทพเสด็จฯพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

531

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และครบ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ประจำปี 2559 – 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการนี้  มีผู้บริจาคโลหิต ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย  และสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจำปี 2559-2560  ของจังหวัดต่างๆ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

รวม 6 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...