อ.วังชิ้นเฝ้าระวังมวลน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แม่น้ำยมที่เพิ่มสูงขึ้น

อ.วังชิ้นเฝ้าระวังมวลน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แม่น้ำยมที่เพิ่มสูงขึ้น

482

นายอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.แม่เกิ๋ง และ ต.วังชิ้น ซึ่งติดลำน้ำ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบกับประชาชน เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจาก อ.เมืองแพร่

นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่าได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอวังชิ้น เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในแม่น้ำยมที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำที่เคลื่อนลงมาจากทางตอนเหนือ คือ อ.สอง และ อ.เมืองแพร่ โดยในพื้นที่ อ.วังชิ้น มีหมู่บ้านที่แม่น้ำยมไหลผ่าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ใน ต.วังชิ้น และ ต.แม่เกิ๋ง และได้เตรียมการอพยพหากระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมในพื้นที่ติดลำน้ำและส่งผลกระทบกับประชาชน โดยกำหนดจุดอพยพไว้ที่ วัดสัมฤทธิบุญและโรงเรียนสบป้าก ต.แม่เกิ๋ง ส่วน ต.วังชิ้น กำหนดจุดอพยพไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น

ปริมาณน้ำสะสมจาก อ.เมืองแพร่ จะใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงจึงจะเคลื่อนมาถึงจุดตรวจวัดสถานีอุทกวิทยา Y37 บ้านวังชิ้น ต.วังชิ้น โดยเมื่อเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมามีระดับน้ำสูง 8.31 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 802 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งยังห่างจากจุดวิกฤตที่รองรับได้ คือระดับ 11 เมตร และอัตราการไหลของน้ำที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่พอสมควร

80%
Awesome
  • Design
Source สวท.แพร่
Comments
Loading...