เพชรบุรี เตือนปชช.อย่าตื่นตระหนกน้ำจะมาถึงพรุ่งนี้เที่ยงระดับ 10-20 ซม.

เพชรบุรี เตือนปชช.อย่าตื่นตระหนกน้ำจะมาถึงพรุ่งนี้เที่ยงระดับ 10-20 ซม.

429

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้วางแผนบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเพชรเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ระบายจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน โดยขอระบายลงแม่น้ำเพชรบุรี เป็นประมาณ 130 – 140 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้เกิดเหตุน้ำกัดเซาะบริเวณคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ช่วงกม.3+000 ที่มีชาวบ้านฝั่งท่อระบายน้ำไว้ ท้าให้มีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บริเวณฝั่งขวาของคลองส่งน้ำเป็นบริเวณกว้าง จึงจำเป็นต้องปรับลดปริมาณน้ำที่เปิดเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 เป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมคันคลองในจุดดังกล่าว โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 04.30 น. และได้ปรับเพิ่มน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ให้เป็นปกติตามเดิม


จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท้าให้มีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งที่ไหลล้นผ่านเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรีเกินปริมาณที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ในเวลา 05.00 น. ของวันนี้ (21 สิงหาคม 2561) โครงการฯ ได้ปรับแผนเพิ่มปริมาณน้ำเข้าคลองส่งน้ำทั้ง 4 สาย ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเพชรไปแล้วให้น้อยลง ลดผลกระทบต่อพื้นที่ 2 ฝั่ง แม่น้ำเพชรบุรีให้น้อยที่สุด และจะขอปรับแผนการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีเป็นประมาณ 140 – 160 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที จนกว่าปริมาณน้ำสูงสุดที่ระบายจากเขื่อนแก่งกระจานจะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าผลกระทบว่าจังหวัดกับชลประทานจัดการน้ำทุกวิถีทางเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดทางคลองระบายต่างๆสาย 1 สาย 2 สาย 3 – 4 รวมถึงคลองชลประทานคลองส่งน้ำทั้งหมด แต่เนื่องจากปริมาณน้ำมากเกินศักยภาพของแม่น้ำสายหลักที่จะรองรับได้ทั้งมวลน้ำจะมาจากเขื่อนแก่งกระจานผ่านเขื่อนเพชรคาดว่าจะเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีในวันพรุ่ง (22 สิงหาคม 2561)นี้ประมาณเที่ยง ซึ่งปริมาณน้ำที่จะล้นขึ้นมาถึงท่วมผิวถนนตั้งแต่ประมาณ 10 ถึง 20 เซ็นติเมตร ไม่มากกว่านี้ เราหาการตัดน้ำอยู่ ระยะเวลาไหนท่วมก็น่าจะไม่เกิน 5 ถึง 7 ทั้งนั้นก็ได้พยายามที่จะทะลุทะลวงกระจายน้ำออกซ้ายขวาคลองระบายคลองย่อยให้มากขึ้น แล้วก็เร่งผลักดันน้ำลงทะเลที่ปลายน้ำ


เราไม่เลือกปฏิบัติทุกพื้นที่เท่าเทียมกันหมด แล้วมองศักยภาพของคลองส่งน้ำประตูระบายน้ำมากว่าไปได้แล้วก็ใส่น้ำตรงนั้น โดยเมื่อเราไปดูหน้างานแล้วส่งมาที่บริเวณดังกล่าวแล้วพี่น้องเกษตรกรได้ลงทำนาไว้แล้ว ข้าวกำลังจะตั้งท้องอะไรขึ้นมาเราก็ต้องปั้นคันดินขึ้นมากั้นไว้ไม่ให้น้ำเข้าจุดที่ทำนา แล้วถ้าพี่น้องโดนกระทบมากลองพยายามดูจุดที่มีอยู่เดิมแล้วขยายศักยภาพขุดให้ลึกลงไป 50 ลูกบาศก์เมตรแล้วดินมาปั้นกันไว้ไม่ออกแล้ว เรามีภาคประชาชนตำบลหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.คอยดูตลอดเวลาหน้างานรถแม็คโครของชลประทานทำงานร่วมกับภาคประชาชนอยู่คอยดูแลกันอยู่ลดผลกระทบไม่มีการทบกระทั่งกัน ทำด้วยความยินยอมพร้อมใจชาวบ้านก็ยินดีให้ทำ ดูแลให้ตลอดให้น้ำไหลไป


ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ให้จัดลำดับความสำคัญสิ่งแรกที่ต้องทำคือดูแลตัวเองดูคนในครอบครัวตัวเองถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงไหมมีผู้สูงอายุไว้มีเด็กไหมที่ต้องรับการดูแลหากเราคิดว่าบ้านเราในมุมต่ำอยู่ในเขตชุมชนที่น้ำท่วมนานแล้วก็ควรจะอพยพย้ายคนผู้สูงอายุไปอยู่บ้านญาติหรือที่อื่นก่อนอันที่ 2 สัตว์เลี้ยง บางอย่างที่ดุร้ายเช่นสุนัขต้องพยายามระมัดระวังนะใส่กรงไว้ที่ไหนหรือขยับขยายไปฝากบ้านใครไว้ เพราะจะไปทำร้ายคนอื่น ต่อมาคือระหว่างประสบภาวะน้ำท่วมขังทางเดินถ้าไม่สามารถสัญจรออกมาซื้อข้าวปลาอาหารได้ก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้แล้วมีเบอร์โทรศัพท์ของของตำรวจ 191 ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง มี อบต/เทศบาลในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบอาหารเลี้ยงแต่ละพื้นที่


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงเส้นทางคมนาคม ทางรัฐบาลมอบหมายให้จังหวัดกับทางคมนาคมเส้นทางสำหรับที่สัญจรไปมาระหว่างเพชรบุรีลงใต้ได้เตรียมการเอากระสอบทราย อุดท่อที่น้ำจะดันขึ้นมา เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้ว มีการประชุมเตรียมการในการทางเลี่ยงเมืองกรณีที่ว่ารถเยอะแล้วทำให้การเคลื่อนตัวช้าก็จะให้รถวิ่งมาจากตัดออกจากชะอำเข้าสู่เส้นเลียบทะเลและคลองโคนไปออกที่พระราม 2 ถ้ามาจากกรุงเทพก็เข้าคลองโคนออกชะอำ อีกจุดคือเส้นที่เลียบคลองชลประทานไปออกที่เขาย้อย

80%
Awesome
  • Design
Source ปภ.เพชรบุรี
Comments
Loading...