สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้พิการจ.สมุทรปราการ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้พิการจ.สมุทรปราการ

492

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงระวิจิตร์  สุวรรณบุบผา ข้าราชบริพารกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ  และหน่วยราชการในพระองค์

เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน กลางวันและเย็น ไปเลี้ยงแก่ผู้พิการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานปล่อยแถวหน่วยราชการในพระองค์ และประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ได้แก่ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้  เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินเท้า ตัดหญ้า  ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อให้สะอาดสวยงาม 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...