ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วมจ.น่าน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วมจ.น่าน

477

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีเมตตาและห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยฯ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎร จำนวน 500 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.น่าน
Comments
Loading...