โปรดเกล้าฯดนตรีพระราชทานวันเสาร์ที่25สค.

โปรดเกล้าฯดนตรีพระราชทานวันเสาร์ที่25สค.

477

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต จัดการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในชื่อ “จากดวงใจ ไทยทั่วหล้า” เป็นการรวมใจเหล่าศิลปิน นักร้อง นักดนตรี นักแสดงจำนวนมาก อาทิ เศรษฐา ศิระฉายา, สันติ ลุนเผ่, สุดา ชื่นบาน บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารบก วงดุริยางค์ทหารเรือ วงดุริยางค์ทหารอากาศ วงดุริยางค์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวงดนตรีเฉลิมราชย์ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...