Daily Archives

สิงหาคม 28, 2018 | 12:29

บิ๊กตู่!!!ชื่นชมกิจการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย

28 สิงหาคม2561 พลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอบคุณกิจการเพื่อสังคม ชื่นชมช่วยผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส แนะสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องการใช้สมุนไพรให้ถูกต้อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะเข้าพบ…

ปภ.!!สั่งรับมือน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มระบายน้ำเขื่อนต่อเนื่อง

28 สิงหาคม 2561 กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม และผลกระทบจากการการระบายน้ำในเขื่อนต่อเนื่อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย…

โปรดเกล้าฯเชิญดินพระราชทานวางหน้าหลุมฝังศพ2อส.รักษาดินแดน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสุรพร พร้อมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดินพระราชทานวางหน้าหลุมฝังศพ อาสาสมัครสมาชิกเอก มูฮัมหมัดฮาฟีซี มือลี อาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดี ได้เดินทางไปยังกูโบร์ หมู่ 4…