บิ๊กตู่!!!ชื่นชมกิจการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย

บิ๊กตู่!!!ชื่นชมกิจการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย

513

28 สิงหาคม2561 พลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอบคุณกิจการเพื่อสังคม ชื่นชมช่วยผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส แนะสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องการใช้สมุนไพรให้ถูกต้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ อาทิ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกิจการที่มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาสังคม มีความยั่งยืนทางการเงิน มีกระบวนการที่เป็นธรรมต่อสังคม นำผลกำไรคืนสู่สังคม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

นายกฯ“ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเพื่อสังคมต่อไป และเร่งช่วยเหลือให้เร็วขึ้น อีกทั้งขอให้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการใช้สมุนไพร โดยเฉพาะต้นอังกาบหนู ซึ่งเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ โดยต้องให้ประชาชนหันมาอ่านและศึกษาข้อมูลที่เท็จจริง และมีเอกสารคำแนะนำการใช้ที่ถูกวิธี”

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...