กรมชลฯยันเขื่อนป่าสักรับน้ำได้อีก68%ไม่ล้นตลิ่ง

กรมชลฯยันเขื่อนป่าสักรับน้ำได้อีก68%ไม่ล้นตลิ่ง

408

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงในกรณีที่เกิดว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ณ วันที่ 28 ส.ค.61 ปริมาณน้ำในอ่างฯ 302.54 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 650 ล้าน ลบ.ม. หรือรับน้ำได้อีกร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯประมาณ 50.09 ล้าน ลบ.ม./วัน และมีการระบายน้ำ 23.40 ล้าน ลบ.ม./วัน

การระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้าย ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งแต่อย่างใด แต่เป็นการระบายน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักฯ บริเวณจ.เพชรบูรณ์ และเป็นการควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ส่วนที่เขื่อนพระราม 6 กรมชลประทาน จะควบคุมน้ำผ่านท้ายเขื่อน ในเกณฑ์ประมาณ 400-450 ลบ.ม./วินาที เท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนบริเวณจ.พระนครศรีอยุธยา แต่อย่างใด ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกและขอให้ติตามข่าวสารจากทางราชการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...