เตือน!! 6 อำเภอแม่ฮ่องสอน เสี่ยงดินโคลนถล่ม

เตือน!! 6 อำเภอแม่ฮ่องสอน เสี่ยงดินโคลนถล่ม

421

ปภ.แม่ฮ่องสอน เตือนให้พื้นที่เสี่ยงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ 6 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.ปางมะผ้า อ.ปาย อ.สบเมย และ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

 

นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งให้พื้นที่เสี่ยงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม สำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561 พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย ปางมะผ้า ปาย สบเมย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อำเภอหางดง อมก๋อย พร้าวและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงราย พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน แม่จัน เชียงของ ขุนตาล เมือง แม่ลาวแม่สรวย และอำเภอเทิง จังหวัดพะเยา พื้นที่อำเภอภูซางปง เชียงคำ และอำเภอจุน จังหวัดแพร่ พื้นที่อำเภอสอง จังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ

 

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดตาก ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร เลยหนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ลพบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา โดยขอให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพน้ำท่า สภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝนสะสม จากทางราชการและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...