เหลือเวลา!!!อีก2วันสมัครจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เหลือเวลา!!!อีก2วันสมัครจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

454

สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สถานที่รับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยผู้สมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง เป็นหลักฐานการสมัคร และสามารถเลือกประเภทงานตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานการสมัครฯ ผู้สมัครจะได้รับผ้าพันคอ และหมวกแก๊ปพระราชทาน ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงจะได้รับบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดเพลง “จิตอาสาพระราชทาน” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยเป็นบทเพลง “เพลงไทยสากล” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดี สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-356-0977

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...