โปรดเกล้าฯองคมนตรีติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี

โปรดเกล้าฯองคมนตรีติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี

490

วันที่ 29 สิงหาคม 2561  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 360 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...