เตือน!!!อ.สองเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่ม

เตือน!!!อ.สองเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่ม

570

จังหวัดแพร่ แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 28 – 31 สิงหาคมนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัย น้ำไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จึงให้จังหวัดแพร่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 28 – 31 สิงหาคม 2561 อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้น

ย้ำมาตรการในการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ ดูแลตนเองและครอบครัว หากในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นและความปลอดภัยต่างๆ ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...