องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคกลาง

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคกลาง

372

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังสรุปผลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน

แนวทางการบริหารจัดการน้ำในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูน้ำหลากและช่วงฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสร้างสุขให้กับพสกนิกรชาวไทย

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...