บิ๊กตู่เปิดโครงการ“ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน”ดาราร่วมเพียบ

บิ๊กตู่เปิดโครงการ“ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน”ดาราร่วมเพียบ

509

4 กันยายน 2561 กองทัพดาราเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมโปรโมทโครงการ ‘ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยตลอดจนเปิดตัวหนังสือ “ร้อยเรื่องเล่า” ที่เป็นการนำเสนอผลงานของรัฐบาลในรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

กิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” เป็นส่วนหนึ่งของของการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน โดยอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อหลัก ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทพบกบริษัท อสมท จำกัด และองค์การกระจายเสียงและภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ให้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง On ground – On air – Online เกี่ยวกับ 11 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้วยประเด็นสำคัญต่อประชาชน คือ “แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ แก้โกง ปฏิรูปราชการ เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างอนาคต”

 

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวความตอนหนึ่งว่า “การปฏิรูป คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” ดังนั้น รัฐบาลและ คสช. จึงไม่หยุดยั้งที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกมิติ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนในครั้งนี้ด้วย สำหรับรายการเดินหน้าประเทศไทยในวันอื่น ๆ ก็จะมีการปรับปรุงให้ตอบสนองความสนใจและประเด็นที่น่าสนใจของสังคมต่อไป


นายกย้ำและขอฝาก “บันไดสู่ความสำเร็จ 3 ขั้น” คือ คิด – พูด – ทำ ซึ่งวันนี้รัฐบาล และ คสช. ได้เริ่มแล้วอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง “คิดริเริ่ม” เพื่อหาแนวทางปฏิรูปที่ยั่งยืน “พูดอย่างสร้างสรรค์” เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือ อีกทั้ง “ทำเป็นตัวอย่าง” เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์

นายกฯขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และฝากขอให้ประชาชนทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติต่อไป พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมร้องเพลง “สร้างไทยไปด้วยกัน” ร่วมกับศิลปินดาราและนักแสดงด้วยบรรยากาศที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...