กฟน.เดินเครื่องขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินชิดลม

กฟน.เดินเครื่องขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินชิดลม

632

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญในการวางแผนงานระบบไฟฟ้าอนาคต เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดใหญ่ และโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างในส่วนต่อขยายจากอุโมงค์ใต้ดินเพิ่มเติม จากถนนชิดลม ถึงถนนสารสิน และถนนเพลินจิต จากแยกชิดลม-สี่แยกเพลินจิต

โดยมีลักษณะเป็นอุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เมตร ลึก 40 เมตร ความยาวอุโมงค์ 1,300 เมตร เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ โดยการขุดเจาะจะนำอุปกรณ์เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยในการขุดเจาะ เครื่องดังกล่าวจะสามารถติดตั้งพนังอุโมงค์ทันที ขนาด 1.10 เมตร หนา 225 มิล เพื่อที่จะลดโอกาสในการเกิดดินถล่ม

นอกจากนี้ ภายในอุโมงค์ยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งระบบป้องกัน อุทกภัย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งโครงการมีความคืบหน้าไปกว่าไป 30% คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2563 ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาร 878 ล้านบาท

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมือง และ ในโครงการวันแบงค์ค็อก ย่านพระราม4

การยกระดับภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ย่านเศรษฐกิจ รองรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงกับโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพ ให้สวยงาม สมกับเป็นมหานครอาเซียน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...