พระราชทานหน่วยแพทย์ช่วยผู้ประสบภัยแขวงอัตตะปือ

พระราชทานหน่วยแพทย์ช่วยผู้ประสบภัยแขวงอัตตะปือ

542

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ แพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ทั่วไป พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวม 26 คน

โดยให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ สำนักงานสาธารณสุข เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ในวันที่ 4-5 กันยายนนี้ ในการนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าพบพร้อมเชิญยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่ นายเล็ด ไซยะพอน เจ้าแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เพื่อใช้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สร้างความปลื้มปีติเป็นอย่างมาก

สำหรับสถานการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ในปัจจุบันถือว่าระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้ว

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...