สมเด็จพระเทพเสด็จฯโครงการทหารพันธุ์ดีจ.บุรีรัมย์

สมเด็จพระเทพเสด็จฯโครงการทหารพันธุ์ดีจ.บุรีรัมย์

820

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัย รับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

 

เสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 รับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล

 

ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงไก่พระราชทาน พระราชทานพันธุ์ไก่แก่ราษฎร พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่ร่วมโครงการดังกล่าว และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

80%
Awesome
  • Design
Source กรมส่งเสริมการเกษตร
Comments
Loading...