บิ๊กตู่!!ให้โอวาทเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน

บิ๊กตู่!!ให้โอวาทเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน

649

วันที่ 6 ก.ย.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 6ว่า สิ่งสำคัญขอให้มีภูมิคุ้มกันตามหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะเป็นเข็มทิศนำทางชีวิต ซึ่งวันนี้ตนเองก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบตัวแทนเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีชาวพุทธเพียง 1 คน จึงฝากขอให้ดูแลด้วย ส่วนการแก้ปัญหาทุกวันนี้ ต้องเป็นตามหลักศาสนาที่ถูกต้องและกฎหมายที่ทุกคนต้องเข้าใจ หากต่างฝ่ายเคารพซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่การพัฒนาได้และ มีเยาวชนถามทำงานเหนื่อยหรือไม่ นายกฯ บอกว่าเหนื่อย แต่พอมีคนให้กำลังใจและห่วงใยก็หายเหนื่อย สิ่งที่ต้องการคือกำลังใจในการทำงาน และนายกฯ ได้ถามว่ามีใครอายุ 18 ปี ถ้ามีอยากให้ไปเลือกตั้ง ให้เลือกคนดี

 

และได้มีตัวแทนเยาวชนยกมือและลุกขึ้นถามนายกรฐมนตรี ว่า ทำงานเหนื่อยหรือไม่ นายกฯลุงตู่ กล่าวว่าก็มีเหนื่อยเหมือนกัน แต่เมื่อมีคนห่วยใยเช่นก็หายทันที สิ่งที่ทำวันนี้ต้องการกำลังใจเท่านั้น ไม่ต้องการให้คนมารัก ขอให้รักประเทศ รักแผ่นดินเกิดของตัวเอง เกิดในแผ่นดินไมยแล้วก็ต้องตอบแทน อย่างน้อยเรามีที่ยื่น เป็นประเทศของเราที่ไม่เคยเป็นของใคร เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เราจึงต้องตอบแทนแผ่นดินของเราให้ได้ เมื่อตนเองท้อแท้หรือเหน็นเหนื่อยจะกระตุ้นตัวเอง และสร้างแรงศรัทธา ว่าสิ่งที่กำลังทำเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง รวมถึงฟังประชาชน และนำมาแก้ไขปรับปรุง ไม่ใช่ทำอะไรแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองและรัฐบาลเท่าทั้น แต่ประโยชน์ที่ทำวันนี้ทั้งหมด ใครจะมาบริหารบ้านเมืองก็ตาม ผลประโยชน์ต้องตกกับประชาชน และประเทศชาติ วันหน้าก็ต้องเป็นประชาธิปไตยแล้ว ส.ส. และนายกก็มาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ ในวันหน้าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับทุกคน

นายกฯถามว่าพวกเราอายุเท่าไร เลือกตั้งต้นปีหน้า ใครอายุ 18 ก็ของให้ไปเลือกตั้งทุกคน ขอให้อย่างผมคิด และคิดว่าจะเลือกใคร เลือกอย่างไร จะได้รัฐบาลดีไม่ดี ขึ้นอยู่กับทุกคน จะโทษตนอีกไม่ได้ และวันหน้าหากตีกันอีกก็จะโทษผมอีกไม่ได้เช่นกัน เพราะวันนั้นผมเองก็แก่แล้ว นายกกล่าวว่าขอให้ทุกคนใช้สติปัญญาและสมองคิดในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์จะคิดแต่เรื่องความขัดแย้งหรือตามใจตัวเองตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ สังคมจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมถ้าทุกคนเคารพกฎหมายก็จะมีสิทธิ์ในทุกด้าน การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆสำคัญที่เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับใช้กฏหมายทั้งตำรวจ ศาล อัยการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงประชาชนเสมอทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจเหตุผลความจำเป็นถ้ามัวมุ่งความขัดแย้งต่อต้านกันไปมาจะไม่สำเร็จสักเรื่องทุกอย่างต้องเริ่มด้วยความสงบเรียบร้อยสังคมมีความสุข

นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลดูแลและแก้ไขปัญหาประชาชนทั้งระดับบนและระดับล่างเพื่อให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียม แต่ก็มีบิดเบือนว่าเราแบ่งคนเป็นชนชั้นเราเพียงต้องการรับรู้ว่าข้อมูลของเราและประเทศของเราเป็นอย่างไร เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอแต่อย่างที่สื่อบางฉบับได้เขียนว่า รัฐบาลแบ่งแยกยืนยันว่าไม่เคยคิดเช่นนี้เพราะถ้าคิดเช่นนั้นเราคงไม่ทำแบบนี้โดยอาจเป็นการเข้าใจผิดรัฐบาลจึงพยายามทุกอย่างเพื่อให้เกิดความชอบเรียบร้อยถ้าไม่มีความสงบเรียบร้อยทุกอย่างก็ไปไม่ได้ขอร้องอย่าทำโอกาสของเราให้เป็นวิกฤตวันนี้เรามีโอกาสมาก เพราะถ้ายังมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยโอกาสก็จะหายไปทั้งหมดรัฐบาลทำเองไม่ได้ทั้งหมดแต่จำเป็นต้องทำตามกลไกประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยเราก็ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามเพราะประชาธิปไตยไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียว

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...