องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.ปัตตานี

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.ปัตตานี

566

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ณ มัสยิดดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

 

โดยมีโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ให้การต้อนรับและร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของมัสยิดดาโต๊ะ จากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาส วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

พร้อมกันนี้ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการคันกั้นน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบและปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรจำนวน 147 ครัวเรือน จำนวน 550 คน ที่อาศัยอยู่บริเวณวัดสารวันซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคุกคามและลอบทำร้าย และประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรและทำนาได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคบริโภคได้


องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ตำบลดอนทราย จังหวัดปัตตานี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาอุปกรณ์ในการก่อสร้างกระชังสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านละเวง และหมู่บ้านปาตาติมอ ให้มีอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพหลักเพื่อให้ราษฎรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...