สมเด็จพระเทพฯทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู

สมเด็จพระเทพฯทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู

883
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาช่างและงานหัตถศิลป์ทุกแขนงของสถาบันสิริกิติ์
ในการนี้ มีคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ซึ่งเดิมชื่อ “โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา” เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมขั้นสูงให้แก่ช่างสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยทรงคัดเลือกลูกหลานชาวนา ชาวไร่ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ มาฝึกหัดพัฒนาให้มีอาชีพเสริมจากงานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมกับการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมอันงดงามของไทยที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาให้เป็นสมบัติ “ศิลป์” ของชาติ ของแผ่นดิน สืบต่ออนุชนรุ่นหลัง
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...