โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯแก่ทีมช่วยหมูป่า

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯแก่ทีมช่วยหมูป่า

769

7 กันยายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเสียสละ อุทิศตน แม้ภารกิจดังกล่าวมีความยากลำบากและสุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มที่ระลึกในครั้งนี้ จำนวน 372 ราย จำแนกเป็น ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 188 ราย เป็นชาวต่างประเทศ จำนวน 114 ราย ประชาชนทั่วไป จำนวน 74 ราย และผู้ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  28 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร และตำรวจ จำนวน 184 ราย

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้แทนประเทศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเบลเยียม และญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มที่ระลึกที่เดินทางมารับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีนี้ จำนวน 223 ราย เป็นชาวต่างประเทศ จำนวน 6 ราย จำแนกเป็น ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ได้แก่ นายมิกโกะ ปาซิ จากสาธารณรัฐฟินแลนด์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) ได้แก่ นายจอชัว เดวิด มอร์ริส จากสหรัฐอเมริกา ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ได้แก่ นายเบน เรเมอแนนส์ จากราชอาณาจักรเบลเยียม นายฮิเดกิ ฟูริฮาตะ นายชิเกกิ มิยาเกะ จากประเทศญี่ปุ่น และนายบรูซ คอเนฟ จากสหรัฐอเมริกา

ส่วนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชาวต่างประเทศที่ยังมิได้เข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ครั้งนี้ เนื่องจากบางรายจะต้องได้รับความเห็นชอบตามธรรมเนียมและข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศด้วย

 

ในส่วนของประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 52 ราย และผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 165 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มที่ระลึกเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดพิธีรับพระราชทานตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมอย่างสมเกียรติยศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Source สนท.
Comments
Loading...