โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้นร.

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้นร.

611

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ จ.สงขลา

โดยร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการเกิดวาตภัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

องคมนตรีได้เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่นักเรียนที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...