นายกเป็นประธานเปิด“หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย”

นายกเป็นประธานเปิด“หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย"

517

พลเอก ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทยกำลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญระดับประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าววันนี้ต้องเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องมองในระยะยาว ซึ่งประชาธิปไตยที่เดินมากว่า 80 ปี จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลา ผ่านการกำหนดทิศทางเพื่อปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังมีการปฏิรูปประเทศอยู่ในขณะนี้ ที่สำคัญการปรับเปลี่ยนจะต้องมาจากความเข้าใจของคนทั้งองค์กร ได้อยู่บนพื้นฐานสำคัญของการเป็นข้าราชการคือการทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ขณะที่ส่วนราชการยังคงมีปัญหาอยู่ในหลายเรื่อง ไม่เฉพาะเรื่องการทุจริตเพียงอย่างเดียว จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน สร้างความเข้าใจระหว่างกัน

ข้าราชการต้องมีความพยายาม มีความสามารถ ทำให้คนอื่นยอมรับ ในแนวคิดและแนวทางเพื่อการพัฒนา ซึ่งต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบละมุมละม่อมลดความขัดแย้ง ซึ่งตนเองพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหากไม่มีการกระทำผิด ก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นมา และในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนส่วนราชการให้มีขนาดองค์กรเล็กลงแต่ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น เช่น ถนน หรือโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่ตามขั้นตอนจะต้องได้รับการดูแล ที่บางครั้งการแก้ปัญหาส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ซึ่งประชาชนในพื้นที่เป็นผู้เลือก ดังนั้นขอให้ประชาชนเข้าใจว่า การเลือกผู้นำท้องถิ่น จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางพัฒนา

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...