สมเด็จพระเทพพระราชทานรถ“สิริเวชยาน”ให้3จว.ชายแดนใต้

สมเด็จพระเทพพระราชทานรถ“สิริเวชยาน"ให้3จว.ชายแดนใต้

612

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีรับมอบ รถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน”โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ รถ “สิริเวชยาน”ซึ่งมีความหมายว่ารถบริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล

โดยทรงพระราชทานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.ประดับที่รถตัวรถสำหรับรถคันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างขึ้นคันแรกของประเทศ เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการ เพื่อการสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้ในการฟื้นฟูผู้ป่วย ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

พลเอกประวิตรกล่าวว่าเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน โดยกระทรวงกลาโหมจะนำ “สิริเวชยาน” ส่งต่อไปบริการประชาชนผู้อยู่ห่างไกลในพื้นที่ชนบท และไม่สะดวกในการเข้ามารับบริการของรัฐ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการซ้ำซ้อน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการแพทย์ทั้งนี้ การดูแลใส่ใจประชาชนเป็นอย่างดี จากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความผาสุข ร่มเย็นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สืบไป

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...