ครม.เคาะพักหนี้พร้อมลดดอกเบี้ยรายย่อยให้1ปี

ครม.เคาะพักหนี้พร้อมลดดอกเบี้ยรายย่อยให้1ปี

638

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวม 2 โครงการ โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือการพักหนี้ ครอบคลุมเกษตรกร จำนวน 3.81 ล้านราย เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 – 31 ก.ค. 2562 โดยครม.อนุมัติงบกลางปีงบ 2561 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.2561 เป็นเงิน 2,724 ล้านบาท ส่วนการชดเชยดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ 13,580 ล้านบาท ให้จัดสรรจากงบประมาณปี 2562

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...