โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ปชช.ตากสินซ.4

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ปชช.ตากสินซ.4

527

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 50 ถุง ซอยตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ซอยเทอดไท 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต โดยมีประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 43 หลังคาเรือน ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 167 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับประชาชนให้ได้รับทราบต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...