พระองค์ภาเสด็จฯเปิด”โครงการให้โอกาส สร้างคน”

พระองค์ภาเสด็จฯเปิด”โครงการให้โอกาส สร้างคน”

903

วันที่ 12 ก.ย. 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตัน “โครงการให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton” โดย สโมสรกีฬา บีบีจี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารสนามกีฬาแบดมินตัน “โครงการให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton” ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างสนามกีฬาแบดมินตันนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา โดยมุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพทางด้านกีฬา


ในการนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาแบดมินตันของเยาวชนในโครงการ “BBG Young Badminton” อย่างใกล้ชิด และยังทรงแบดมินตันกับเยาวชนนักกีฬาแบดมินตันสโมสรกีฬา บีบีจี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯ ทรงมีแก่เยาวชนในโครงการฯ อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพสืบไปในอนาคต

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...