โปรดเกล้าฯผู้ว่ามอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร

โปรดเกล้าฯผู้ว่ามอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร

369

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานมอบให้นายสมคิด แดงสิงห์ และครอบครัว

หลังจากบ้านที่อาศัยอยู่ เลขที่ 29 บ้านสะนำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ทำให้บ้านที่อาศัยอยู่ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

ส่วนด้านที่อยู่อาศัย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...