สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ“พิพิธชัยพัฒนา”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ“พิพิธชัยพัฒนา”

562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงาน “โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม” พร้อมทั้งทรงเปิดนิทรรศการ “พิพิธชัยพัฒนา”

“พิพิธชัยพัฒนา” เป็นนิทรรศการรวบรวมประวัติความเป็นมาในการก่อเกิดมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง โดยจัดแสดงในรูปแบบ Interactive เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม

ในการนี้ได้ทอดพระเนตรงาน “มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2561 เวลา 09.30-19.00 น.โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่อบรมความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่างๆ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 42,000 คน นอกจากนี้ยังให้บริการทางสังคมอื่นๆ เช่น ห้องสมุด ห้องจัดอบรมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง

80%
Awesome
  • Design
Source ชัยพัฒนา
Comments
Loading...