โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน

โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน

700

เว็ปไซด์ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 ก.ย.2561 เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งนายชัยวรรณ์ สิงห์ขาม ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 งานพระราชพาหนะ ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ 188/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...