บิ๊กตู่เชิญปูตินเยือนไทยกระชับสัมพันธ์

629

นายคีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือไทย – รัสเซีย ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ทั้งสองประเทศขยายความร่วมมือในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งปีที่ผ่านมา ไทย – รัสเซีย มีมูลค่าการค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้น 55.68%  การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร และประมง โดยรัสเซียมีการนำเข้ายางพาราไทยเพิ่มขึ้น นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับอาเซียน-รัสเซีย และอาเซียน-ยูเรเซีย  โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเชิญประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ  ซึ่งไทยมีความยินดีและพร้อมต้อนรับ หากประธานาธิบดีปูตินจะเดินทางมาเยือนไทย ในช่วงเวลาที่จะมาเข้าร่วมประชุมสุดอาเซียน ครั้งที่ 33 ในปลายปี

นายคีริลล์บาร์สกีเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – รัสเซีย ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิด ทั้งสองประเทศยังได้ร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 120 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียในปีที่ผ่านมา  ไทย – รัสเซีย ยังได้มีการขยายความร่วมมืออย่างแนบแน่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง นอกจากนี้ นักลงทุนรัสเซียยังแสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และโครงการสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถผลักดันมูลค่าระหว่างไทยและรัสเซียให้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ได้  รวมทั้งจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองอนุภูมิภาคร่วมกัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...