โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานชายแดนใต้

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานชายแดนใต้

365

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน แจกันดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...