โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วม

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วม

337

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางคล้า ณ ศาลาการเปรียญวัดบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และองคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้ผลกระทบจาการเกิดอุทกภัย และพระราชทานอาหารเลี้ยงราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...