บิ๊กตู่!!ปลื้มOTOPสร้างรายได้เกินเป้า

บิ๊กตู่ปลื้มโอทอปสร้างรายได้เกินเป้า

492

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมตัวเลขรายได้ จากการจำหน่าย สินค้าโอทอปทั่วประเทศ ปี 2561 ที่มีมูลค่าสูงถึง 190,000 ล้านบาท และคาดว่าในปีหน้าจะทะลุ 200,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรัฐบาลมีแผนจะเร่งสร้างโอทอปเทรดเดอร์ ผู้ขาย กระจายสินค้า ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่กระจายสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น

 

สำหรับแนวทางเสริมศักยภาพของโอทอป ประกอบด้วย เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้มากขึ้น  พัฒนาเทรดเดอร์ในพื้นที่คอยรวบรวมและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังจุดขาย หรือจากจุดค้าส่งไปยังจุดค้าปลีก ขยายฐานเครือข่ายผู้สนับสนุนการพัฒนาสินค้าโอทอป  จัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าโอทอปมูลค่าสูง เพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ขยายช่องทางการตลาด และ ใช้สินค้าโอทอปเป็นสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอทอปเทรดเดอร์ โดยอาจพัฒนากลุ่มเยาวชนหรือผู้ว่างงานในชุมชนเป็นผู้รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน เช่น การขนส่งและกระจายสินค้า การรักษาคุณภาพของสินค้าขณะขนส่ง เป็นต้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ ๆ ในห่วงโซ่ทางการค้าได้ การสร้างศูนย์โอทอป ร้านค้าชุมชน หรือตลาดประชารัฐ ให้มีความเข้มแข็ง จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยให้สมาชิกได้เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า ชุมชนมีอะไรเป็นจุดแข็งหรือเป็นเอกลักษณ์ จะมุ่งเน้นการพัฒนาหรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชนได้อย่างไร และจะระดมทรัพยากรหรือหาทุนจากที่ใด เป็นต้น ซึ่งหากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงก็จะทำให้ชุมชนก้าวไปข้างหน้าได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...