สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงยกช่อฟ้าวัดแก้วไพฑูรย์

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงยกช่อฟ้าวัดแก้วไพฑูรย์

586

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดแก้วไพฑูรย์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

 

โดยมีคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

วัดแก้วไพฑูรย์ หรือ วัดบางประทุนใน  สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณในปี พ.ศ.  2497 โดยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...