ดีเดย์1 ตค.ทุกรพ.รณรงค์ปชช.นำถุงผ้าใส่ยาลดโลกร้อน

ดีเดย์1 ตค.ทุกรพ.รณรงค์ปชช.นำถุงผ้าใส่ยาลดโลกร้อน

448

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตั้งแต่ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการหลายโครงการ อาทิ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี

 

“การลดภาวะโลกร้อนที่ทำได้ง่าย ทำได้เลย และเกือบทุกโรงพยาบาลได้ทำแล้ว ก็คือการใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง และโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะพร้อมกันไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...