พระองค์ภาเสด็จฯทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

พระองค์ภาเสด็จฯทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

301

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ได้ประทานโล่เกียรติยศแก่ผู้มีอุปการคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 70 ราย

Comments
Loading...