สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านกอเตย

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านกอเตย

619

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ โดยนายวิชิต วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ถวายรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพไชยาในการดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม และสอนการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานคอมพิวเตอร์

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ แอลดี ซึ่งมีนักเรียนฯ จำนวน 20 คนโดยมีนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนต่อที่โรงเรียนท่าชนะ ที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม ส่วนบางคนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกอาชีพประเภทงานประดิษฐ์ด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...