ประกาศ!!ตั้ง‘บิ๊กแดง’นั่ง‘เลขาฯคสช.’

ประกาศ!!ตั้ง‘บิ๊กแดง’นั่ง‘เลขาฯคสช.’

573

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 ดังนั้น หัวหน้า คสช.จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. ลงวันที่ 20 ก.ย. 2560 โดยให้แต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งใน คสช.ดังนี้ 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 9. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 10. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 12. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 13. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ 15. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ให้สำนักเลขาธิการ คสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ คสช.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2561ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...