ปชช.แห่เช็คอิน”กาแฟชายทุ่ง”คิวยาว

ปชช.แห่เช็คอิน"กาแฟชายทุ่ง"คิวยาว

460

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างอาคารภายใน โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดินเปรี้ยว และเปิดร้านกาแฟขึ้นโดยพระราชทานชื่อว่า “ร้านกาแฟชายทุ่ง”  ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิต-นครนายก คลองสี่ ขาออก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.30 น. (วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ทางร้านปิดให้บริการ 1 วัน)

“ร้านกาแฟชายทุ่ง” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนแรกเนื้อที่ 4 ไร่ มีสถานที่จอดรถ ร้านกาแฟชายทุ่ง และสวนดอกไม้ นอกจากนี้ยังมีบ่อปลา แปลงผักสวนครัว ในโซนที่สอง เนื้อที่ 4 ไร่ เป็นนาข้าวแปลงนาสาธิต โซนสุดท้ายเป็นที่ดินว่างเปล่า 11 ไร่

ในบริเวณพื้นที่ 19 ไร่ซึ่งเป็นดินเปรี้ยว โดยได้ทำโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดิน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของร้านกาแฟที่เปิดให้บริการประชาชนมานั่งพักผ่อนและศึกษาเรียนรู้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นี้

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...